Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trambis Spółka Z.O.O
ul. Mostowa 14 80-778 Gdańsk
KRS 0000099784 Sšd Rejonowy w Gdańsku
Kapitał zakładowy 106,800,00 zł
NIP 584-10-04-571